Job vacancies bridgend county borough council

Home > our_council > jobs > current_job_vacancies

Current External Vacancies / Swyddi Gwag Cyfredol

Job Notifications / Hysbysiad Swyddi

Sign up for e-mail notifications of new jobs
Cofrestwch am hysbysiad swyddi newydd

 • Sign up / Cofrestru

A number of our vacancies require a DBS check. For further information, please visit Disclosure and Barring Service
Mae nifer o'n swyddi gwag angen gwiriad DBS. Am ragor o wybodaeth ewch i Disclosure and Barring Service

 • Applicant with a disability? / Ymgeisydd gyda anabledd?
 • Carer? / Gofalwr?

You can now apply for many of our jobs online and submit your application via e-mail. You will receive an e-mailed confirmation of receipt normally within 48 hours. Look out for the 'Apply online' links.

These documents are available in large print and other formats upon Request.

Gallwch wneud cais am nifer o'n swyddi ar-lein erbyn hyn, a chyflwyno'ch cais drwy e-bost. Byddwch yn derbyn cadarnhad drwy e-bost ar ôl i ni ei dderbyn, fel arfer o fewn 48 awr. Edrychwch allan am y dolenni 'Gwneud cais ar-lein'.

Mae’r dogfennau hyn ar gael mewn print bras a fformatiau eraill drwy holi.

Environment and Housing Services / Gwasanaethau’r Amgylchedd A Thai

 • Specialist Services Officer / Swyddog Gwasanaethau Arbenigol (D-SRS-ES014)
 • Building Cleaner / Glanhawr Adeiladau (S-BS-T2006)
 • School Cleaner / Glanhawr Ysgolion (S-BS-T1007)

Resources / Adnoddau

There are currently no external vacancies within this directorate / Nid oes unrhyw swyddi gwag allanol yn y gyfarwyddiaeth hon ar hyn o bryd

Learning and Skills / Dysgu A Sgiliau

 • Kitchen Assistant / Cynorthwy-ydd Cegin (Y-SP-VC101)
 • Kitchen Assistant / Cynorthwy-ydd Cegin (Y-SP-VC104)
 • Kitchen Assistant x 2 / Cynorthwy-ydd Cegin x 2 (Y-SP-VC115)
 • Kitchen Assistant / Cynorthwy-ydd Cegin (Y-SP-VC130)
 • Part Time Sessional Adult Tutor - Relief / Tiwtor Sesiynol Dros Dro i Oedolion - Cyflenwi (Y/TR/CE100)
 • Relief Kitchen Assistant / Cynorthwyydd Cegin Cynorthwyol (RKA2-SCH)

Schools / Ysgolion

 • Deputy Headteacher - Palmerston Primary School
 • Deputy Headteacher - St Brides Major
 • Athro / Athrawes (ail hysbyseb) - Ysgol Gymraeg Dewi Sant
 • Class Teacher x 2 - Llandough Primary School
 • Learning Support Assisstant - Level 3 - Llandough Primary School
 • Cynorthwy-ydd Dysgu Rhan Amser 0.5 - Ysgol Iolo Morganwg

Social Services / Gwasanaethau Cymdeithasol

 • Team Manager Placements and Permanency / Rheolwr Tîm Lleoli a Lleoliadau Parhaus (V-CS-PP001)
 • Social Worker / Gweithiwr Cymdeithasol (V-PS-IS502)
 • Flying Start Childcare Worker x 3 / Deg Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n x 3 (V/CF/PD108 V/CF/PD127 V-CF-PD138)
 • Flying Start Sessional Childcare Worker / Gweithiwr Gofal Plant Sesiynol Dechrau’n Deg (V/CF/PDT89)
 • Relief Reablement Support Worker / Gweithiwr Cefnogi Ailalluogi Wrth Gefn (V-PS-ISR97)
 • Relief Care Assistant / Cynorthwy-ydd Gofal Wrth Gefn (V-CC-PDR99)
 • Relief Kitchen Assistant / Cynorthwy-ydd Cegin Wrth Gefn (RKA-1)

Please note - if there are no Job Descriptions / Person Specifications attached to a vacancy, then there are not any available.

In view of the large number of Application Forms which are currently being submitted individual applications are not acknowledged. Consequently if you do not hear from us within four weeks of the closing date, please assume that your application is unsuccessful on this occasion. In which case you are thanked for the interest you have shown in applying for a position within the Council.

CV's are not accepted. Should you wish to apply for an advertised vacancy the submission of a completed Vale of Glamorgan Council job application form is necessary.

Internal employees only - applicants for temporary positions on the basis of a secondment from their current position must obtain their manager's approval in writing prior to application.

Nodwch - os nad oes Disgrifiadau Swydd / Manylebau Person ynghlwm wrth swydd wag, yna nid oes un ar gael.

Gan ystyried y nifer fawr o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno nid ydy ceisiadau unigol ar hyn o bryd yn cael eu cydnabod. O ganlyniad, os na fyddwch yn clywed gennym o fewn pedair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol bod eich cais yn aflwyddiannus y tro hwn. Yn yr achos yma, diolch i chi am y diddordeb rydych wedi'i ddangos trwy wneud cais am swydd o fewn y Cyngor.

Nid yw CV yn cael eu derbyn. Os hoffech wneud cais am swydd wag a hysbysebir mai cyflwyno ffurflen gais Cyngor Bro Morgannwg am swydd yn angenrheidiol.

Cyflogon mewnol yn unig - mae angen i ymgeiswyr ar gyfer swyddi dros dro ar sail secondiad o'u swydd bresennol gael cymeradwyaeth eu rheolwr yn ysgrifenedig cyn gwneud cais.

Source


Search for keyword:Search for a keyword

There are currently 25 open vacancies

Login to retrieve an existing online application or select a vacancy belowLunchtime Supervisor - Narberth CP School 1571-8519
Narberth CP School, Jesse Road, Narberth, Pembrokeshire, SA67 7FE
Closing Date: 24/04/2017, Today

Class Teacher (0.5)- Haverfordwest VC School 1574-8554 Apply Direct
Haverfordwest VC School, Barn Street, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TD
Closing Date: 24/04/2017, Today

Teacher of Geography (Maternity Cover) - Greenhill School 1575-8564
Greenhill School, Heywood Lane, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8BN
Closing Date: 25/04/2017, Tomorrow

Teacher of Geography - Greenhill School 1575-8565
Greenhill School, Heywood Lane, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8BN
Closing Date: 25/04/2017, Tomorrow

Grant Funding Officer 1575-8548
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP
Closing Date: 25/04/2017, Tomorrow

Service Manager - Adult Care Management 1575-8569
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP
Closing Date: 26/04/2017, 2 days time.

Chartered Surveyor / Graduate Surveyor 1572-8516
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP
Closing Date: 26/04/2017, 2 days time.

Head of Mathematics and Numeracy - Milford Haven School 1574-8544 Apply Direct
Milford Haven School, Steynton Road, Milford Haven, SA73 1AE
Closing Date: 26/04/2017, 2 days time.

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Brynconin 1574-8549
Brynconin School, Llandissilio, Clunderwen
Closing Date: 26/04/2017, 2 days time.

Social Worker - Child Care Assessment Team 1575-8570
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP
Closing Date: 26/04/2017, 2 days time.

Teacher - Mount Airey CPI School 1573-8536 Apply Direct
Mount Airey CPI School, Augustine Way, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1PA
Closing Date: 26/04/2017, 2 days time.

Class Teacher - St Mark's VA School 1573-8534 Apply Direct
St Marks VA School, Merlins Bridge, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1JX
Closing Date: 26/04/2017, 2 days time.

Consultant Social Worker - Integrated Family Support Team 1575-8571
County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1TP
Closing Date: 26/04/2017, 2 days time.

Caretaker - Greenhill School 1575-8577
Greenhill School, Heywood Lane, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8BN
Closing Date: 27/04/2017, 3 days time.

Athro/Athrawes - Ysgol Llandudoch 1575-8576
St Dogmaels CP School, St Dogmaels, Cardigan, Pembrokeshire, SA43 3ET
Closing Date: 27/04/2017, 3 days time.

Catering Assistant - Greenhill School 1575-8578
Greenhill School, Heywood Lane, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8BN
Closing Date: 27/04/2017, 3 days time.

Catering Assistant - Ysgol Dewi Sant 1575-8579
Ysgol Dewi Sant, St Davids, Pembrokeshire, SA62 6QH
Closing Date: 27/04/2017, 3 days time.

Exercise Referral Professional 1576-8581
Haverfordwest Leisure Centre, St Thomas Green, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA61 1QX.
Closing Date: 02/05/2017, 8 days time.

Assistant Headteacher - Narberth School 1576-8561
Narberth CP School, Jesse Road, Narberth, Pembrokeshire, SA67 7FE
Closing Date: 02/05/2017, 8 days time.

Headteacher - St David's VA School 1575-8575
Pembrokeshire Area
Closing Date: 02/05/2017, 8 days time.

Casual Training Adviser ? Engineering 1576-8582
Pembroke Dock
Closing Date: 02/05/2017, 8 days time.

Clerk and Financial Officer - Puncheston Community Council 1575-8568
Pembrokeshire Area
Closing Date: 11/05/2017, 17 days time.

Clerk and Financial Officer - Ambleston Community Council 1575-8567
Pembrokeshire Area
Closing Date: 11/05/2017, 17 days time.

Clerk / Responsible Financial Officer - Nolton and Roch Community Council. 1575-8566
Pembrokeshire Area
Closing Date: 29/05/2017, 35 days time.

The Trinity Project - Volunteer Play Workers 1562-8254
Pembrokeshire Area
Closing Date: 14/09/2017, 143 days time.

Source


Rhondda Cynon Taf is the second largest Local Authority in Wales.

The county borough was formed in 1996 following the abolition of the county of Mid Glamorgan. Rhondda Cynon Taf County Borough Council was formed by the merger of the former Mid Glamorgan districts of Rhondda, Cynon Valley and Taff Ely (with the exceptions of Creigiau and Pentyrch).

The population of the county is 234,300 (Census 2011), consists of 99,700 households (Census 2011) and has 8 neighbouring local authorities:

Neighboring Local Authorities
Bridgend County Borough Council Merthyr Tydfil County Borough Council

Caerphilly County Borough Council

Neath Port Talbot County Borough Council

City of Cardiff Council

Powys County Council

Neath Port Talbot County Borough Council

Vale Of Glamorgan Council

A total of 75 councillors are elected to represent the people of Rhondda Cynon Taf. It is a Labour held Council and Councillor Andrew Morgan is the leader.

The Cabinet is made up of the Leader, Deputy Leader and 7 other Executive Members. All have specific responsibilities over an area of the Council's activities such as education, transport or social services.

Cllr Rhys Lewis is the Mayor of Rhondda Cynon Taf and Chris Bradshaw is the Council’s Interim Chief Executive and Director of Education and Lifelong Learning.

The headquarters are based in Clydach Vale.

Rhondda Cynon Taf Council Headquarters

The Pavilions,

Cambrian Park

Clydach Vale

Tonypandy

Mid Glamorgan

CF40 2XX

Was this information helpful?

Help us improve - don't include personal or financial information, e.g. your National Insurance number or credit card details.

Please provide a reason and any suggestions you feel are necessary in helping us improve the web page. Yes No No Suggestions

If you would like to make a formal complaint please visit our Comments, Compliments and Complaints procedure page for details.

Source

Add comment